Netflix : 15 avril

Des équipes de défunts revenus à la vie et armés d'un arsenal high-tech doivent coopérer pour vaincre une armée de monstres à Tokyo et Osaka.

De : Keiichi Sato, Yasushi Kawamura

Avec : Daisuke Ono, M・A・O, Tomohiro Kaku, Saori Hayami, Shuichi Ikeda, Kendo Kobayashi, Razor Ramon RG, Razor Ramon HG, Masane Tsukayama, Masaya Onosaka, Kenjiro Tsuda, Teruaki Ogawa, Hisanori Yoshida, Yuki Kaji