DVD/Blu-ray : 3 mars

Editeur : First International Production

Année : 2020

De : Setsuro Wakamatsu

Avec : Kôichi Sato, Ken Watanabe, Hidetaka Yoshioka, Naoto Ogata, Shôhei Hino, Mitsuru Hirata, Masato Hagiwara, Riho Yoshioka